Systémy priemyselných brán

Kompletný program pre uzávery všetkých typov

Priemyselné sekcionálne brány

Rýchlobežné brány

Rolovacie brány a rolovacie mreže

Brána pre hromadné garáže ET500

Sekcionálne brány sa otvárajú vertikálne a získavajú tak miesto pred a za bránou. Články brány sa ukladajú plocho pod stropom, kolmo nad otvorom alebo kopírujúc strechu. Sekcionálne brány konštrukčného radu 40 z ocele, kombinácie oceľ/hliník alebo z hliníka presviedčajú jedinečnou šírkou programu, špičkovým dizajnom brán a certifikovanou bezpečnosťou. Sekcionálne brány Compact ukladajú jednotlivé lamely kolmo hneď za prekladom. Malá hĺbka zasunutia je pri halách kupolovitými svetlíkmi, sklenenými strechami a fasádami mimoriadne výhodná.
Ďalšie informácie nájdete v produktovom katalógu (.pdf)
Rýchlobežné brány Hörmann sú nasadené v interiéri a ako vonkajšie ukončenie na optimalizáciu toku dopravy, na zlepšenie vnútornej klímy a na úsporu energie. Program Hörmann zahŕňa vertikálne a horizontálne sa otvárajúce, transparentné brány s flexibilným závesom, aj v kombinácii so sekcionálnymi bránami a rolovacími bránami, ako aj silné a na servis nenáročné špirálové brány s hladkými hliníkovými profilmi.
Ďalšie informácie nájdete v produktovom katalógu (.pdf)
Rolovacie brány a rolovacie mreže Hörmann z hliníka, ocele a ušľachtilej ocele sú vďaka svojej geniálne jednoduchej konštrukcii len s malým množstvom komponentov mimoriadne hospodárne. To sú ukončenia, ktoré sa v každodennej prevádzke vždy znovu osvedčia. Rolovacie brány a rolovacie mreže nezaberajú okolo otvoru takmer žiadne miesto. Navíjajú sa kompaktne za prekladom. Po stranách a v oblasti stropu sa nestratí žiadny cenný priestor haly.

Vysoká špecializácia v konštrukcii rolovacích brán a rolovacích mreží Hörmann ďaleko presahuje normálny štandard. Realizácia atypických riešení patrí pre náš výkonný tím ku každodennému obchodu.
Ďalšie informácie nájdete v produktovom katalógu (.pdf)

Optimálna hospodárnosť, trvalá funkčná spoľahlivosť a bezpečnosť pre osoby, ako aj extrémne tichý chod, aj pri vysokej frekvencii, predstavujú vynikajúce znaky brány pre hromadné garáže ET500. Prakticky bezúdržbová konštrukcia brány sa otvára a zatvára ľahko, veľmi ticho a bezpečne vďaka technike protizávažia s nízkym stupňom opotrebovania.

Robustná konštrukcia brány ponúka individuálne možnosti stvárnenia vďaka početným variantom výplne, napr. perforovaný plech, lamely alebo tiež výplň zo strany stavebníka.

Ďalšie informácie nájdete v produktovom katalógu (.pdf)

Skladacie brány

Pásové závesy

Protipožiarne posuvné brány

Oceľové posuvné brány

Priemyselné skladacie brány od firmy Hörmann sú osobitne určené pre haly s nízkou výškou prekladu. Okrem toho na tie miesta, kde statika haly nepripúšťa žiadne dodatočné zaťaženie strechy.

Skladacie brány Hörmann existujú v šírke do 14 m a výške do 7 m. Potreba pre bočný doraz – len 70 mm pre profil zárubne – je maximálne nízka. V závislosti od prevádzkových požiadaviek je možných 3 až 12 krídel brány.

Výber riešenia brány Hörmann sa riadi podľa účelu nasadenia budovy a podľa požiadaviek stavebníka. Dvojstenné skladacie brány FPU a FMI vyplnené polyuretánovou penou resp. minerálnou vlnou sú ideálne pre nasadenie v dielňach a halách, v ktorých sa vykuruje a dôležitú úlohu zohráva zvuková izolácia.

Ďalšie informácie nájdete v produktovom katalógu (.pdf)

Flexibilné pásové závesy Hörmann sú vhodné predovšetkým ako cenovo výhodné ukončenie pre veľké otvory hál. Odolné plastové pásy zatvárajú maximálne tesne a otvárajú sa len na šírku vozidla alebo nákladu. Tak sa aj pri intenzívnej prejazdnej doprave znížia teplotné straty na minimum. Prvotriedna priehľadnosť flexibilných pásových závesov zlepšuje svetelné pomery a znižuje náklady na osvetlenie. Vhodné pre nasadenie v potravinárskej výrobe alebo výrobe liekov a v mraziarenských zónach.

Ďalšie informácie nájdete v produktovom katalógu (.pdf)

Pre všetky oblasti objektov dodáva firma Hörmann v závislosti od zaťaženia požiarom spoľahlivé riešenia posuvných brán prispôsobené prevádzke a rizikám, v 1- a 2-krídlovom vyhotovení. Protipožiarne konštrukcie sú preskúšané podľa DIN 4102, ich kvalita je priebežne kontrolovaná Ústavom na skúšanie materiálu Braunschweig a schválená zo strany DIBt.

Dymotesné protipožiarne posuvné brány pre bezpečné únikové a záchranné cesty sú dodatočne preskúšané aj podľa DIN 18095. Odporúčajú sa pre všetky oblasti s vysokou frekvenciou pohybu osôb, kde sa ľudia v prípade požiaru musia chrániť pred rozšírením životunebezpečných spalín.

Ďalšie informácie nájdete v produktovom katalógu (.pdf)

Posuvné brány Hörmann sú hospodárnym riešením predovšetkým pre hangáre a priemyselné haly, vozovne alebo veľkoplošné garáže, ako aj pre stavebné dvory a haly pre údržbu. Dodávajú sa jednokrídlové a dvojkrídlové, jednostenné a dvojstenné tepelne izolované, bez priehľadu alebo s priehľadom a podľa potreby aj s integrovanými dverami. Posuvné brány Hörmann sú technicky vyzreté, veľmi robustné, odolné voči nárazom a účinne chránené proti korózii. Nevyžadujú takmer žiadne opravy a ich údržba je bezproblémová.